Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H e 1' 111 ii li.

Ik weet liet niet. Marie; ik hoorde het zoeven pas van zuster Augustine — — — —

Ma rie.

't Wordt voortdurend minder, he?

H e rman.

?t Loopt af, zegt de dokter; daarom hen ik overgekomen. Mi lar jou naam heb ik door haar niet horen noemen.

Zuster Augustine rechts.

■VII.

De vorigen, zuster AUGUSTINE.

Zuster Augustine.

Ah! — — is u er eindelik — — — Zou u zo goed willen zijn even bij de zieke te komen, juffrouw Marie?

M a r i e.

Nu dadelik?

A u g u s t i n e.

Ja, alsjeblieft dadelik - — ze wacht allang

maar stil en rustig — — — ze is zo zwak, zo zwak

Belden rechts af.

VIII-

HERMAN, GOLTZ.

Goltz.

Je moet me niet kwalik nemen, maar ik vind —

II e r m a n.

't Kan me niks schelen wat je vindt, neem 't mij ook

Sluiten