Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H e r 111 u n.

Knrel heeft nu zeker geen oren voor je praatjes

Hij leidt hem miar de deur aehter.

Wat je wou, inoet

je dan later nóg maar eens willen — — — Rek t nu niet, alsjeblieft.

(jolt /..

tot Ku rel.

Je bent allemachtig beleefd, dat moet ik /.eggen

Herman.

heeft de deur opengedaan, doet ze dicht.

(loeien avond - — — - , .

Uoltz of.

X.

HEKMAN. KAKEL.

K a r e 1.

Wat behandel je hein ruw, Herman -H e r m a n.

Bekommer je daar maar niet om nu; 'k behandel hem

niet te ruw . <1*t weet je ook wel. Spionneren

is een vuil werk — — -- —

K a re 1.

Er is toch wéér niet iets voorgevallen tussen jullie? Her m a n.

Nu niet, maar vroeger te veel. Laat maar rusten, tot later, bij gelegenheid - — — Jij moetje nu maar kalm houden en je hoofd helder - - - —

Karei.

Dat is geniakkelik gezegd. Horman.

Sluiten