Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kil rf I.

En als ik beloof, <hit ik toch priester worden zul, dan moet ik woord houden en 't zijn

Do m m e 1 aer.

Ja, teil minste ik kan me dat niet anders denken.

K a l' e 1.

Ik kan niet spreken met zeker voorbehoud D o m in e 1 ae r.

Ik heb wel gehoord, «bit zoiets soms geoorloofd is, maar ben een leek op dat gebied. Je brave moeder heeft jou geestelike vorming geleid en ik heb, trouw aan mijn lielofte, me met mijn protestanse en libertijnse denkbeelden daar niet tussen gedrongen. Ik kan me voorstellen dat een oprecht gelovig mens gelukkig is en meen, dat Reen ander in die zaken raden kan. 't Zijn tere dingen van 't gemoed . daar moet een ander afblijven. Herman heeft die strijd niet gekend, omdat zijn moe.Ier dacht als ik; men kan braaf zijn en gelukkig en anders denken en geloven dan wij — zoals je moeder het heeft bewezen haar leven lang. Jij gelooft als zij, doe nu wat de kerk je leert als plicht ik blijf dezelfde voor je, wat je ook doet Ik

vind het droevig, dat ik in deze ernstige uren machteloos sta, maar móét daarin berusten — — - Ik mag niet voor jou beslissen —

K a rel.

U kent het leven toch en u kent mij 1) o in lil e 1 a e r.

Strikt waar is geen van beide, Karei. Ik weet van t leven, dat het geleefd kan worden, zoals ik het deed en dat men zo vrede vinden kan, ook in t besef van onmacht. Ik heb anderen gezien, die anders leefden, tevreden waren met hun leven en huiverden van t mijne; óf zij levens-

Sluiten