Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geluk kenden en waarin dat bestond of bestaat, weet ik niet. Al.s ik één les geven mag en die lieb ik je alléén gegeven, herhaald en telkens weer herhaald — dan is het deze: doe wat goed is oprecht, en streef naar beter. I)e waardemeter draagt elk mens in zich — - — — —

K ar el.

Kan liet goed zijn, dat om mij moeder zo onuitsprekelik lijdt ?

D o ni 111 e 1 a e r.

Of het voor jou goed kan zijn, is de vraag voor mij en dan — — — Ik wéét het niet, Karei. Ik weet wel, dat voor mij veel leeds een zegen is geweest —

Karei.

Mag ik haar zó laten sterven?

II e r m a n.

Mag je Marie zó laten leven?

Do ni in elae r.

Ook voor Marie kan dit leed ten zegen worden, lierman — — — — Dat smart van anderen alléén smart ook op het doodsbed — - onze levensrichting

mag bepalen, geloof ik niet, dat ze hoogst ernstig is en ons tot plicht maakt diep te vorsen in ons zelf, geloof ik wel.

Herman.

Een „waan" ook kan de bron zijn van veel lijden.

D o in m e 1 a e r.

't Is niettemin lijden, Herman — — — en 't blijft de vraag, of niet alle leed tot oorzaak heeft een „waan" — Ik heb soms wel gewenst, dat ik jullie door het leven

Sluiten