Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Trippels.

Uitgesteld? Met Pasen — - geen absolusie? in staat van ongenade?

Gol t z.

Geen absolusie, van hém ten minste niet

T r i p p e 1 s.

Maar — — — lieve hemel, Goltz! —

Goltz.

Ik ben toch geholpen 'k Heb het rijtuig naaide stad gestuurd om pater Falck — - die kwam

Trippels.

Goddank.

Goltz.

Die vond volstrekt geen bezwaar te absolveren, schoon

de doktor-kapelaan me schuldig vond aan „wrake-

roepend kwaad' — —

T r i p p e 1 s.

Erbarmen! — Op wat voor grond? Er moet een grond zijn toch — — —

Goltz.

0 ja — — ik ontsteel mijn volk het eerlik loon,

beweert hij, — eist berouw daarover, en wijl ik geen berouw daarover tonen uil, heet ik schuldig aan zo grote zonde -— - — — —

T r i p pels.

Sint Jozef — — —

Goltz.

Ik wou 't u nu toch eens vertellen — - — -

Sluiten