Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ben te oud, en onbedreven in dut werk - — - ine dunkt, trek zelf de stoute schoenen aan - — -- Ik sta je niet in de weg — —

G o 11 z.

Maar ze blijft altijd even koel voor mij.

T r i p p e 1 s.

Ze kan toch kwalik zelf je vragen — — Sint Julfus, Goltz, wie over zee wil, is niet bang voor natte voeten. Drommels, man, ik steun je, maar zelf moet je het spit afbijten — — — - Vroeger hadt je moed -

Men hoort stemmen. Stil — — — ik hoor de kapelaan bij haar

Goltz.

Dat treft toevallig! — — — heel toevallig — — — —

Marie en Karei op, Marie draagt tirce glazen k trant op een blaadje.

■VII-

Do vorigen, MARIE, KAREL.

M a r i e.

presenteert Goltz.

Eén kwast, als 't u — — ■—

G o 11 z.

Ik dank u wel.

M a r i e.

presenteert Karei.

En u?

Karei.

bedankt.

Merci.

Sluiten