Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T r i p pe 1 s.

Ik meende, dat het loon op zeker tijdstip steeds gelijk is iian de werkelike waarde van de arbeid.

Ka re 1.

Ook dat beweert men, ja; maar vader (ioltz is met niets begonnen en de zoon is nu schatrijk; de werklui slaven voort, presies als jaren vroeger. Mij dunkt, dat is niet billik — daar zit toch diefstal in — —

T r i p p e 1 s.

Hoho! —■ geen grote woorden — — — — Hoho! — diefstal! — —

Karei.

Het lijkt mi j waarheid — - - — —

T r i p p e 1 s.

Ju 't waarheid?

Karei.

Goltz wordt geschat op een inkomen van honderd vijftig duizend gulden sjaars — zeker niet te hoog a vijl prosent vertegenwoordigt dit een kapitaal van drie miljoen: die zijn verdiend in twintig jaar — verdiend, maar niet door hem.

T r i p p e 1 s.

Ook niet zonder hem.

Karei.

Ook hij heeft aandeel, zeker; maar Jan Govers werkt nu twintig jaar bij hem, verdient nog altijd vijf gulden vijf en zeventig, heeft kinderen, vier en een ervan heeft tering. Arie Korevaer is negentien jaar in dienst der firma, heett vrouw en zes kinderen, waarvan het oudste iedieoot, de tweede kreupelt; vijf gulden vijftig in de week. De oude Stevels — —

Sluiten