Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mankt - — - Het mensdom moet door druk gebonden blijven , de historie bewijst het, de kerk leert het; zorgen maken ook sterk. Wat vloek genoemd wordt, is een zegen, blijft het ook een straf voor zondig overtreden. De kerk weet wèl wat waar is, Dommelaer, en jonge mensen,jonge priesters ook. doen het veiligst aan te nemen. vast en eerbiedig, 't geen ze later ook ryt:twijn waar te zijn -

K a rel.

Ik twijfel niet aan de onfeilbaarheid der kerk, en waar is alles wat zij leert, — maar dit betreft haar leer niet Daden van armelik egoïste mensen zijn het, —

woeker is het - — en woeker laakt de k rk en noemt het diefstal

T r i p p e 1 s.

Spreek nu zulke grote woorden niet — — Men

moet wat prakties denken; mensen blijven mensen

En stel n voor. dat Goltz die lui ontsloeg wat dan?

Ka rel.

Dan zou dat schandelik zijn. — ine dunkt de Ilemel zelf zou getuigen - - — — —

T r i p p e 1 s.

Eéns heeft God gesproken, dat herhaalt Hij niet. Wij kennen tans zijn woord en wil, we weten dat gelijkheid hier op aarde niet bestaat en niet bestaan kan ook

K a rel.

Ik droom ook van gelijkheid niet, en zoek geen iedeaal op aarde, maar God dienend naar menselik recht naar menselik vermogen — — — —

T r i p p e 1 s.

De kerk alleen is met Gods wil bekend en wij in haar — — — U zoekt uzelf toch niet? — - Plicht is alles te onderdrukken — -- — — -- Stijnlje op.

Sluiten