Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T r i p p els.

Nu, we zullen praten, morgen, straks, of overmorgen

Karei.

Ik kom (ladelik — —

Karei naar recht*.

XVI.

TRIPPELS.

Trippels neemt zijn getijbnek en zijn bril.

Trippels.

Het kwaad wordt algemeen — — — — Die jonge mensen konden ze maar wachten , tot ze zelf ervaren. dat het niet anders wezen kan - — ze zouden meer beseffen welk een troost de kerk het droeve leven biedt — en vaster staan in hun geloof — — — — — —

Hij gaat naar links terwijl Karei van rechts kamt.

XVII-

TRIPPELS, KABEL.

Trip/iels half in <le deur.

Karei.

Ik wou maar liever niet aan tafel komen T r i p p e 1 s.

Is u ziek?

Ka re 1.

Ik ben moe — — — — —

Karei naar rechts af.

Sluiten