Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Korevaer.

Het staat er buiten op — — — —

Trippels.

Een verblind priester, een ontrouw priester — — — —

Hij scheurt het stuk. — — — 't Is schande — —

Stevels.

Daar heb je 't al — — — Heb ik 't niet gezeid —

Trippels.

Een ontrouw priester, — — — iemand die zich schamen moest nog langer 't kleed te dragen, ongehoorzaam als hij is aan de over hem gestelde macht — — —'En schamen moest jullie je ook met zulke prullen hier te komen, ze te dulden in je huis en in mijn gemeente, — — — foei!

Stevels.

Ach lieve Heer! — — —

Trippels.

De Heilige kerk, de Heilige Vader het eerst en innigst, waken nacht en dag voor jullie heil, hier op aarde en voor hiernamaals — Weet je dit niet?

Korevaer.

Der is niemand die 't ontkent, geen één, — maar dat helpt ons hier niet — — -- — Waarom helpt dat ons niet tegen Goltz?

T r i p p e 1 s.

Dat is geen vraag — — — — Kon op deze zondige aarde zo licht het heil gevonden worden, dan was 't al lang gevonden — — — Dankbaar zou je zijn, als maar je hart gevoelen kon, wat de kerk al deed. Door haar, door haar alleen, ben jullie uit een staat van slavernij tot vrije lui gemaakt — — — De kerk heeft overal verlichting en be-

Sluiten