Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onze jeugd. een dorre woestijn maakt van het heerlik eden — — schrompelblad van bloemen, lijk en nacht van zonnewarm bestaan en zonnedag —

Tri pp els.

Zwijg, Marie — — — — 't is slechte romantiek, ijdele praat van godvergeten mensen - - — — —

M a r i e.

Ik kan niet langer zwijgen, kan niet meer stil zijn, kan niet meer geloven — — zulke, offers vraagt de goeie God niet, die heel andere dingen zegt in mijn hart — Ik versta heel andere dingen — — — —

Karei van rechts op; lierman -«</ men ecen, (loch tlie keert terug.

Devorigen, KAREL.

T r i p p e 1 s.

De droefheid, kind, verblindt ons oordeel altijd; we zien dan alles zwart. Geloof me — -— ik zelf heb ook mijn hof der smart gekend; dan denken wij. dat er nooit meer vreugde komen zal Maar God is eindeloos goed

en geeft kracht naar kruis aan wie in Hem geloven, — dank vervangt in 't eind ons murmereren, dank niet uit te spreken — — — —

Marie.

Ik heb niets te danken — En jij dan, Karei,

jij dan'? Ileb jij geluk en rust gevonden? Wees nu eerlik —

Karei.

Ik ?

Sluiten