Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind — — Ik strijd voor recht als goedgelovig kristenmens in naam van God en alle Heiligen — —

T r i p p e 1 s.

Zo spreekt satan ook — — —; leer zijn stem onderscheiden van die van God — — — —

K o r e v a e r.

Dat heloof ik ti - — -

T r i p p e 1 s.

Wat beloof je? vraag ik.

Iv or evae r.

Dat ik goed uit mijn ogen kijken zal, eerwaarde — en nooit zal !t meer gebeuren, dat ik me met dat slavevolk hier verbind

Trippels.

Noem jij dat slavevolk, mensen die hun plicht begrijpen en vrouw en kinderen niet blootstellen aan ellende?

Korevae r.

't Is andersom — — — die vrouw en kinderen en kinderen van hun kinderen altijd-door in de ellende laten

die geen moed hebben , waar geen fut in zit om zelf wat te verduren, in het belang van vrouw en kind — zó moet li het zeggen, want dat is de waarheid — - —

Trippels.

Wat ik zeggen moet, weet ik zelf; dat behoef ik van jou niet te leren — — — ■ -- Je bent in satans macht, dat moet ik zeggen — je bent de duivel zelf — — — -

K o r e v a e r.

Nou, as dat zo is, dan — — — — —

Hij mompelt iets.

Sluiten