Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Do ni 111 e 1 ui' r.

Aan de priester, eerwaarde. Hij doorleeft een moeilike tijd, hij moet geholpen worden — — — -

T r i p p e 1 s.

Zeker, dat is waar — — — Welnu, treed u dan tussenbeiden — — — Juist daarop was mijn hoop gebouwd lk heb getracht het gezag der kerk te doen gelden, maar men aarzelt — — — — ziet zeker het gevaar van niet zó nabij — -• - ikzelf dacht liet niet zó na — en daarom juist riep ik uw lmlp in; treed nu nog tussenbeiden —

D o in m e 1 a e r.

Tussenbeiden komen kan ik niet; het enige wat ik wens. is dat Karei eerlik man zal blijven verder gaan mijn wensen niet.

Trippels.

Wat moet er dan gebeuren? Wat beduidt uw komsf dan hier?

D o ni m e 1 a e r.

Dat heb ik u gezegd, eerwaarde. En mijn zoon ver» telde mij — ■ - — —

T '■ i p p e 1 s.

Hebt u hem al gesproken?

D o m ni e 1 a e r.

Een ogenblik; en hij vertelde me, dat u hem liadt ontboden — — - Dij dat onderhoud zou ik graag tegenwoordig zijn.

T 1' i p p e 1 s.

Dat onderhoud is nu ook overbodig — — - - Er baat geen praten meer; 't kwaad moet uitgesneden — —

Karei op van de achtergrond.

Sluiten