Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vierde Bed rij 1.

Toneel als in het vorige, lx drijf. Hel is middag, tegen dc acoml, — <>/> het laatst word' li"' schemerdonker.

X.

DOMMEL AKI,', SÏ'IJNT JE.

S t ij n t j e.

biedt hem een stoel.

Ga maar even zitten, meneer — — Ik zal uw

zoon wel roepen, hij loopt in de tuin — — — —

Dom mei ae r.

Kan ik er ook heen gaan ?

S t i j 111 j e.

Nee, noe — — ik zou lieni roepen — — — Laat in 's hemels naam nu alles kalm blijven — — 't is

nu toch wezenlik mooi genoog — — Ik ben geen

mens meer — —■ — —

'/.c uil achtergrond afgaan, als Karei daar opkomt.

II.

I)e vorigen, STIJNTJE.

S t ij li t j e.

Daar is meneer al — — — — nou — — — — in Godsnaam — — — - -

Xe gaat mompelend links af.

Sluiten