Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ka rel.

Ik weet, dat t'A- Gods wil te doen heb — en dat Hij kracht naar kruis geeft naar zijn wijze raad. Ik heb de taak mij opgelegd te vervullen. niet te treden 111 zijn raad.

Dommelae r.

't Is mogelik wijs en goed, al kan niet ieder dit verstaan; maar je maatschappelik leven, je streven, parallel haast aan dat van Herman, ligt nu ook gebroken

Karei.

Dat zullen we later zien. Zolang niet de Heilige Vader excathedra gesproken heeft, rest mij het recht te strijden voor mijn mening en zal ik strijden.

1) o 111 m e 1 a e r.

Ik vrees, dat je je zult moeten voorbereiden op een verbod, of ten minste op iets wat daarmee gelijk staat.

Karei.

't Is meermalen gebeurd, dat God - te zijner tijd de blik verhelderde van zijn Stedehouder op aarde en nadere openbaring schonk van zijn wil; het betaamt ons ons naar zijn wil en altijd wijs beleid te schikken.

D o m ni e 1 a e r.

Ik heb vrede met je vroom en krachtig willen - ga met

q01I je hele leven door en maak het tot iets

schoons, mijn jongen. Vaarwel! - we zullen elkander in lange tijd niet weerzien, misschien nooit weer

Karei.

Ik dank u, vader, voor al uw goedheid ook als ik

verweg ben. zal ik voor u bidden

D o m 111 e 1 a e r.

Dat zal voor mij een blijvende herinnering zijn te meer

Sluiten