Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Karei.

Is jou wijsheid hoger dan de zijne?

M a r i e.

Ik heb geen wijsheid, — ik heb mijn leven maar, mijn liefde, mijn dromen, mijn hartstocht en 't verstand dat ik niet vroeg, maar kreeg — - — — En ik geloof niet meer aan een Almacht die maar te den ken had dat alles goed zou zijn en 't was goed —- en niet meer, dat die met opzet kwaad zou scheppen — — — — —

Karei.

Dat is Hermans stem. Marie — — — —

M a r i e.

Zo leven doden eeuwig naar Gods wil, ook al sterven

ze — - — - - lk geloof niet, dat ik slecht ben —

ik zou niet durven leven als ik 't was — — — ik ben goed en wat ik doe is goed — — — ik heb een nieuw geloof — — — en nu zal ik alles kunnen, alles wat ik wil — — Blijf me aanzien. Karei — -- — dwaal niet met je blik — — zoals nu hebben wij elkaar nog nooit aangezien — — — nu staat mijn leven vóór je, mijn geloof tegenover jou geloof Wil je dat ik zo zal heengaan ?

Karei.

Ik stel mijn wil naar Godes wil — — —

Marie.

Ik zal dan gaan — — — Ik zal mijn liefde aan jou armen geven — — •— brood /.al ik kopen voor jou armen, door mijn liefde, dat zal het geld dan zijn — Je

ogen zullen zien, hoe echt mijn leven is en hoe sterk mijn nieuw geloof — — -- —

Karei.

Wat meen je? Wat wil je doen?

Sluiten