Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

G o 11

tot de werklui.

Laat Korevaer nu kalvers slachten en laat er mooi l>i.j praten tloor je kapelaan — — — Of vreet het puin nu van mijn stuk geslagen stenen.

T r i p p e 1 s.

Ja, erken nu, «lat je schuld ontzettend is — —

Ste Veis.

Wij bennen der allemaal diep van overtuigd — - — is ?t niet waar, mannen? Allemaal — — -

Goedkeurend gemompel.

T r i p p e 1 s.

Zó veel jaren gaf de tinna brood — - Je werd niet rijk. maar dat kan nu eenmaal niet: we kunnen niet allemaal even rijk zijn - — dat is onmogelik maar je leefde toch en kon je kinderen voeden en kleden God vergeet de armen niet en in den hemel heeft geen rijke vóór - — Maar jullie hebt de aarde meer liefgehad dan 't bovenaardse — Ja, je schuld is zwaar — — -

Go vers.

Verschrikkelik — — — — —

Trip p e 1 s.

Maar ik ben blij. dat je met een man te doen hebt, die lankmoedig is - - — — die na dat alles nog vergeven wil — — — —

Goltz.

Ik vind anders, dat de heren wel wat laat komen —

Trippels.

Is het ooit te laat voor oprecht berouw, vriend Goltz?

Sluiten