Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij arme mensen buigen zo dikwels te laat de trotse nek voor do Oppermajesteit - bedenk dat wel

(ji O 1 t Z,

Ik zei 't u al: we zijn maar mensen en dus we kunnen moeilijk anders handelen - Eéns komt er een

eind aan menselike lankmoedigheid — ééns is de maat vol Hebben ze mij zelfs niet van misdaad durven

beschuldigen ?

T r i p p e 1 s.

't Is volkomen waar; maar we zijn rekenschap verschul__ en hoe edeler onze daden, hoe meer we

mogen geloven op goedertierenheid daarboven

lk dwing u niet ik doe een beroep op uw

gemoed — en zij ook eisen niets

S t e v e 1 s.

Niemendal e» we hebben voor 't gerecht

alles eerlik ingetrokken Mijn jongen had niet goed

begrepen - —

G o v e r s.

We vragen nu vergeving — We jongen is nou

ommers dood!

T r i p p e 1 s.

Ze vragen, smeken, schuld belijdend, trouw belovend Dat geeft God hun in, - - dat is de stem des Heren

G o1t z.

Is Korevaer ook bij jullie? Waar is Korevaer i

'1' r i p p e 1 s.

Korevaer verloochenen ze; die is uitgestoten G o v e r s.

Korevaer is een schelm

Sluiten