Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLIKKEN IN HET ZIELELEYEN VAN DEN JAVAAN

EN ZIJNER OVERHEERSCHERS

door

J. H. F. KOHL11RUGGE.

„Nini Saraawati! ik vraag licht dca harten, ik heb geen licht dos harten. De lamp hangt in den hals van hot hart, heldor en schitterend is haar licht. Zou ik aan don dag van morgen niet denken? Aan den dag van overmorgen denk ik nog! Donken! Denken is uit Allah!"

(Rapal eeiier Javaansche ngelmoe).

BOEKHANDEL EN DRUKKERIJ Voorheen E. J. Brill. LEIDEN — "1907.

Sluiten