Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook om hem geheel krankzinnig te doen worden, hem impotentie te bezorgen, afkeer te wekken tegen zijne eigendommen, zoodat hij besluit ze te verkoopen, of om iemand zoo ziek te maken dat hij binnen eenige weken sterft.

Gelukkig bestaan er ook weer tooverspreuken om die toembal's onwerkzaam te maken.

De sarat's daarentegen hebben alleen goede beteekenis: onder een huis begraven weren ze ziekte en onheil ; tot de sarats behooren ook: het planten van zekere boomen in bepaalde hoeken van het erf, te kiezen al naar de waterloozing van het erf is.

Voorspoed brengend is ook het bezit van voorwerpen van gevlamd hout (Kajoe pelet) of van gevlamd metaal (pamor) of het bezit van allerlei poesaka of erfstukken der voorvaderen en andere meer.

Bijzonder belangrijk zijn nog de goena-goena, geheime middelen, die iemand worden toegediend, diens wil men aan den zijnen onderwerpen wil.

Voor wij verder gaan zullen wij een antwoord geven op deze vraag: hoe werkt dan toch zulk een toembal? Hoe is het mogelijk dat zij ziekte, dood, krankzinnigheid veroorzaken, zooals men meermalen geconstateerd heeft? Wel, het berust alles op de macht der suggestie, die werkelijk almacht genoemd mag worden bij een alles geloovend niet nadenkend volk.

Zekere Javaan A. is woedend op zijn buurman B. Hij zoekt nu een beroemden Doekoen op, overal bekend wegens zijne machtige toembal's, ngelmoe's en dergelijke. Hij belooft hem een kalf of paard te schenken, als zijn buurman zwaar ziek wordt. De doekoen of goeroe gaat nu op reis tot op een kleinen afstand van

Sluiten