Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoe uit zich nu deze amentie. Wel in kleeren verscheuren, alles bevuilen, dansen, springen, schreeuwen, verder vooral in vagabondeeren, soms in moordlust en wartaal praten. Deze amentie is naar mijn overtuiging in zeer vele gevallen een gevolg van zijne suggestibiliteit, waarvan door animistische deskundigen of doekoens, goeroes en anderen misbruik is gemaakt. De krankzinnigheid is dus een gesuggereerde. Hoe zij gesuggereerd kan worden hebben wij boven gezien. Maar even dikwijls berust zij op autosuggestie, die sneller invloed krijgt op het door koortsen verhitte lichaam, en daarom is naar mijne meening de malaria een der eerste oorzaken van krankzinnigheid onder Javanen. Deze wordt tevens opgewekt door de overtuiging, dat de koorts door een geest werd toegebracht, wiens toorn men door eigen onnadenkendheid heeft opgewekt, en dus krijgen wij het trits: koorts, personificatie van die koorts en eigen schuldgevoel of melancholische depressie. Op dien bodem ontluikt de krankzinnigheid, de amentia.

Alle meer gecompliceerde vormen van krankzinnigheid komen zelden voor, zooals grootheidswaanzin; toonen zij zich wel, dan in geheel kinderlijke vormen. De Paranoiker weet zijn waandenkbeelden niet logisch door te voeren, terwijl de Europeesche Paranoiker ons dikwijls in verbazing zet door zijn logische, gevatte verdediging. Hoe zou de Javaan bij geestesstoring ook dat kunnen toonen, wat hij bij normale toestanden niet bezit.

Nu de Javaan de krankzinnigen-gestichten niet meer vreest, en de familieleden het gemakkelijk vinden om zich van die lastige kostgangers te ontdoen, nu blijkt dat krankzinnigheid veel meer bij Javanen voorkomt dan men vroeger meende.

Sluiten