Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er toch eens werk van maken om den Javaan van alle klassen te helpen aan geschikte lectuur. Hoe gaarne had ik niet de vele ledige uren mijner patienten in het ziekenhuis gevuld door hen te laten voorlezen, maar ik kon niets vinden wat ook maar eenigszins ontwikkelend op hun geest had kunnen werken en tevens aangenaam was.

Men geve liun stukken uit de zedekundige geschriften der Javanen en Maleiers, er zijn wonderschoone passages in de Woelang reh en andere, men geve hun oud Javaansche dongengs en menge daartusschen nieuwe dongengs te schrijven in bovengenoeinden zin. Men schrijve verhalen over volkenkunde, die van den geheelen Archipel en van Europa, men geve hun historische verhalen, men vertelle hun hoe de cholera ontstaat en vermeden kan worden, waarvoor de inenting dient, hoe men beesten fokken moet, hoe men stieren castreeren moet, wat de bedoeling is van een desaloemboeng, van crediet- of spaarbanken, welke voorwerpen van huisvlijt aftrek vinden, hoe men goede vruchten kweekt, hoe de mensch gebouwd is, hoe een kind ontstaat en geboren wordt. Men vertelle dit alles in den vorm van verhalen, leere hem in de eerste plaats de natuur rondom hem kennen, en te meer hij weet van het waarom der dingen, te vrijer zal hij worden van het animisme.

Hadden wij nu maar eerst personen, die zulke verhalen weten te schrijven, maar toch denk ik dat men er wel zal vinden als men eene goede premie belooft. Ook zij, die de Javaansche taal niet spreken of toch niet vloeiend schrijven, kunnen hier mededingen, zooals de voorbeelden van Stoll en Augusta de Wit bewijzen. Men moge het heiligschennis achten, maar ik meen dat

Sluiten