Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het Westen is beweging, streven naar vooruitgang, werkzaamheid, zucht naar het nieuwe, naar verandering.

In het Westen leeft de vrijheid, de zelfstandigheid, het indivudalisme, men is zelf rechter over zijn geweten, de heerscher is de eerste dienaar van den staat, de overheid bestaat door den wil des volks, het volk kent vaderlandsliefde.

In het Westen leeft de vrije gedachte, is de denker de hooggeëerde, daar denken en werken allen mede tot ontwikkeling. Het intellect is de beweegkracht, de rede de gids, naar feiten wordt gevraagd.

Het Westen heeft staatslieden en mannen der wetenschap.

In het Oosten overweegt rust en traagheid, vadsigheid, men wenscht dat het eenmaal loopende rad onveranderd blijve rondwentelen, men vereert dus het oude.

In het Oosten heerscht collectivisme en telt het individu niet, dat geen zelfstandigheid kent, daar heerscht het despotisme, dat voor eigen voordeel alle zelfwerkzaamheid onderdrukt. Voor de overheid niets dan vrees en naast die vrees onverschilligheid, wie het roer van staat in handen heeft. Vaderlandsliefde is onbekend.

In het Oosten heeft men angst voor het nadenken, de begrippen algemeen welzijn en logica zijn er onbekend, dientengevolge heerscht er de grootste geestelijke verwarring. Daar is slechts emotie de beweegkracht, emotie die de phantasie doet werken, de hartstochten gaande maakt.

Het Oosten heeft zieners, profeten, groote tyrannen.

Sluiten