Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het Westen denkt zonder ophouden, zijn zielstoestand is die eener ge-

Het Oosten voelt alleen, alles is slap, slap zijn de uitingen, het willen, het den-

spannen snaar, zijn lichaam ken, de ledematen, schuiveeen krachtig robust gebouw lend onhoorbaar de tred. zijn tred vast en dreunend.

Het Westen maakt de natuur dienstbaar.

Het Westen is vorm en gedachte.

Het Oosten is onderworpen aan, is een slaaf der natuur.

Het Oosten is kleur en phantasie.

Alle deze verschillen schrijf ik toe aan het klimaat en zijn uit het klimaat te herleiden.

Het tropische klimaat maakt den mensch ongeschikt voor gestadige zenuwinspanning, gestadig denken'),

1) „Groote hitte, zware koude oefenen een verlammende werking uit, de eerste is oorzaak van het trage karakter van den eigenlijkgezegden tropenbewoner, de laatste maakt de volkeren van het hooge noorden onbekwaam tot voortbrengen van een hoogere beschaving. Alleen het gematigd klimaat heeft het bewijs geleverd duurzame, zich steeds meer ontwikkelende cultuurtoestanden te kunnen doen ontstaan, het dwingt den mensch tot voortdurende werkzaamheid. De heete luchtstreek doet verslapping intreden en verschaft aan den anderen kant al het noodige zonder dat men zich daarvoor inspanning behoeft te getroosten, terwijl hevige koude de uiting van alle werkzaamheid op de primitiefste vormen terug brengt. En niet alleen dat: zoowel groote hitte als hevige koude verbannen de gezelligheid, welke men moet beschouwen als een van de hoofdfactoren voor uitbreiding van beschaving. „Zonder twijfel," aldus Dr. Heinbich Schuktz rn zijne Geschichte der Kultur, „is het te wijten aan de verslappende werking van het vochtig heete tropenklimaat in vereeniging met de al te overvloedige gaven der natuur, dat de laagvlakten der tropen nimmer den stoot gaven tot hoogere ontwikkeling der beschaving, terwijl toch b. v. op de hooglanden van Mexico en Peru geciviliseerde staten ontstonden. Daarentegen staalt de

Sluiten