Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoone tirade? Neen dat zal ik liever overlaten aan idealisten. Geen knetterend vuurwerk aan het slot.

Wat dan wel?

O! een douche koud water op dat idealisme, dat ik maar niet kan verjagen uit eigen hart, en dat mij dreef al deze bladzijden vol te schrijven.

Ik las onlangs in het koloniaal weekblad van 7 Maart 1907 dat: al wie de tegenwoordige richting afkeurt „om den inlander, na hem hooger onderwijs gegeven te hebben, meer deel te doen nemen aan het bestuur," gedreven wordt door eigenbelang, zij het dan ook onbewust eigenbelang.

De man, die dat schreef, schijnt goed in de leer te zijn geweest op onze regeeringsbureaux te Batavia en Buitenzorg.

Wat zal men daar van dit stuk zeggen?

Wel, men neemt een potlood en schrijft wellicht onder anderen op den rand: „zou het ook kunnen zijn dat de schrijver gedreven wordt door den wensch om geld te verdienen met het schrijven van boekjes over pupulaire wetenschap voor den Javaan." En nu het loodje er op en daarna de witte mieren.

Wong djówó ilang djawané, kari djawalé ilang slamëté, kari tjilakané ').

Utrecht, 30 Mei 1907.

1) De Javanen hebben geen begrip meer, en nu zijn ze verdwaasd; hun geluk is weg, niets dan ongeluk is hun deel. Zie boven blz. 38.

Sluiten