Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PEST EN DE CHOLERA,

DOOR

G. 8TOLL l).

De pest en de cholera ontmoeten elkaar in de nabijheid van een groote stad met veel inwoners. Zij maakten met elkaar kennis en gingen in de schaduw van een grooten boom, al uitrustende van den vermoeienden tocht, zitten; een gesprek wordt aangeknoopt, dat eerst heel vriendschappelijk was, maar door naijver vlug overging tot het opsommen van heldendaden, waarmede de een boven de andere wilde uitblinken.

De heldendaden bestaan natuurlijk in het aantal omgebrachte slachtoffers. Zooals wel te vermoeden is, wil de een niet voor de andere onderdoen en zij besloten door daden te toonen, wat zij vermochten; zij die in een bepaald aantal dagen, de meeste menschen om het leven kan brengen, zal door de andere als meerdere erkend worden.

Om zooveel mogelijk van de overwinning verzekerd te zijn, besloten de kampioenen ieder voor zich bond-

1) 1. c. blz. 305.

Sluiten