Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vorderden leeftijd als gepensioneerde terug, minder; in Indië heeft hij vele relatiën, in Europa minder, het valt hem dus gemakkelijker zijn zoon in een indische carrière in te leiden dan in een europeesche. Ten slotte blijven in de zich ontwikkelende kinderen de heerlijke herinneringeu der onbezorgde jeugd voortleven, en die zijn aan indische toestanden verbonden en zij trekken hen met macht daarheen terug.

Nu waren reeds deze kinderen door hun opvoeding gedurende de eerste levensjaren in Indië (dus niet door de geboorte daar) geen zuivere europeanen meer; hun afstammelingen zullen het dan nog minder zijn; zij metamorphoseeren, zij het langzaam, zoo toch zeker, in indos en eindelijk in javanen.

Wij hebben hier het gunstigste geval genomen, dat de man een vrouw meeneemt uit Europa, dat hij in staat is zijn kinderen ter opvoeding naar Europa te zenden en dat hij zelf daarheen terugkeert; maar hoeveel sneller zal deze metamorphose gaan, als hij trouwt met een in Indië geboren meisje, al is zij van zuiver hollandsch bloed (creoolsche), of als hij zijn kinderen niet naar Europa kan zenden, of zelf niet daarheen terugkeert. Nog sneller verloopt het proces, als de man een vrouw neemt van gemengd bloed, of kinderen verwekt bij een inlandsche vrouw en deze als de zijne erkent en als de kinderen van een Europeaan tracht op te voeden.

Nu heb ik opgemerkt dat zij, die, hetzij bewust, hetzij toevallig, deze versnelde metamorphose uit het geslacht weten te houden doordien hun kinderen en kleinkinderen slechts met onvermengde Europeanen huwen, daarmede niets anders bereiken, dan dat het geslacht geheel uitsterft door onvruchtbaarheid der nakomelin-

Sluiten