Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

duizenden barikadeeren den weg." Ik reed door en vond geen enkelen opstandeling, die den weg trachtte te versperren.

Onze assistent-wedonos durven niet meer als hoofden van politie en loopen weg bij elk dreigend gevaar. En dat is niet omdat zij van een ander ras zijn dan onze koelies, want de vrouwen dezer hoofden, van gelijke afstamming als zij, toonen deze verschijnselen nog niet. Het ligt dus niet aan de afkomst maar aan de opleiding, of wellicht ook niet aan deze, maar aan de eischen, die wij aan hun stellen in de praktijk. De ambtenaar heeft al die wetenschap in zich op kunnen nemen gedurende den rustigen, kalmen leertijd, komt hij nu evenwel in de praktijk, dan moet hij gestadig beslissingen nemen, zelf nadenken, hij wordt gecontroleerd, aangepord, overladen met allerlei ongelijksoortig werk en dan groeit er een zenuwlijder van. Controleert gij hem niet, dan weet hij wel wat goed voor hem is, namelijk terugkeer tot zekere indolentie; ik wil niet zeggen, dat hem dit bewust is, maar hij voelt spoedig dat hij wat kalmte noodig heeft om zich aangenamer „lekker" te voelen ').

Het is mij onbegrijpelijk hoe men op het denkbeeld is kunnen komen om inlandsche officieren voor het leger op te leiden, om inlanders tot rechters te vormen of tot zelfstandig handelende geneesheeren. Zulke ge-

1) Is hij evenwel eenmaal op het hellend vlak van den zenuwlyder aangekomen, dan bestaan voor hem geen lange verloven met verlofstraktement, geen verloven naar Europa of toch naar een koel klimaat. Men degenereert den inlander met europeesche middelen maar onthoudt hem de europeesche middelen tot genezing!

Zoo ik de eerste ben, die hier tegen opkomt en de eerste, die op deze degeneratie der hoofden wijst, dan ligt dit daaraan, dat ik ook de eerste was, die alle hoofden eener afdeeling behandelde.

Sluiten