Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de moedei kan ook niet anders zijn dan zij is, ook zij is een piodukt van haar omgeving; en de europeesche moedei verandert ook in de indische omgevingen meer en meer in opvolgende geslachten; daarom zijn alle middelen 0111 het proces tegen te houden wel nuttig, maai ten slotte toch tot onvruchtbaarheid gedoemd."

In een tropisch klimaat kan geen europeesch ras gloeien; als europeanen zijn allen, die naar Indië gaan en daar al te lang blijven, tot degeneratie gedoemd, en als zij zelf nog aan dit proces ontsnappen (gelukkig geldt dit nog van velen), zijn zij toch in hun kinderen ten doode gedoemd. Langzaam maar zeker metamorphoseeren allen in indische richting. Ik zie hierin een natuurwet, eene alles overweldigende macht. Die vervorming van den Europeaan in Indië werd zoo juist beschreven door Dr. Swart Aurajiamsz, „Multatuli als IndoEuropeaan," Taal en Letteren, 7e Jaarg. 181)7, blz. 43, ik neem er enkele zinsneden uit over: „Wanneer men dat doet (den Europeaan gadeslaan in de Binnenlanden), dan begint men iets te begrijpen van het eigenaardige proces van psychische vervorming dat elke Europeaan ondanks zich zeiven en trots de sterkere wilskracht, ondergaat." En heeft iemand die verandering ondergaan dan zegt Swart Abraiiamsz „wordt hij ook nooit meer dezelfde die luj te voren was." „Wat blijft er nu (blz. 52) van den psychischen Europeaan over, wanneer hij afgeleerd heeft te gevoelen voor maatschappelijk-politieke toestanden, wanneer hij heeft afgeleerd te gevoelen voor Europeesche standsbegrippen, Europeesche begrippen van sexueele moraal, Europeesche begrippen van de wijze waarop het geld moet worden besteed en met een verzwakt taalgevoel. Van uit een Europeesch standpunt is zulk een man immers geen Europeaan meer. Hij is

Sluiten