Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren, wier opleiding vertraagd wordt. Mijn kinderen, die de nederlandsche taal volkomen zuiver spraken, leerden daar krom praten en gingen zoo hierin achteruit. Het was een uitkomst voor de sidhoardjosche kinderen dat Soerabaja zoo dicht bij lag, want nu gingen vele kinderen dagelijks met den trein daarheen. Helaas benadeelde hen dit weer lichamelijk door de vermoeienis. De schuld treft hier slechts ten deele de hoofden der school, meer den direkteur van O. E. N., die zulke bepalingen maakte. Wel staat er in die bepalingen, dat het javaansche kind de nederlandsche taal even goed moet kennen als het europeesche kind van gelijken leeftijd, maar die bepaling is zeer rekbaar, daar er in Indië europeesche kinderen zijn, die onze taal, (de hunne is het niet) al heel slecht spreken. Buitendien zeide mij het hoofd der school, dat zoo men in europeeschen zin aan deze bepaling vasthield, wel nimmer een javaansch kind op de europeesche school zou komen. Is het niet natuurlijk dat hun de lust gaat ontbreken, de javaansche kinderen goed te examineeren of zij de nederlandsche taal wel kennen, zoo zij telkens op last van den resident javaansche kinderen op de school moeten opnemen, die noch hollandsch noch maleisch verstaan, alleen omdat de ouders verklaarden hun kinderen dokter-djawa te willen laten worden. Die ambitie om hun kinderen voor deze betrekking te bestemmen verwonderde mij bij sommige ouders en ik ging eens bij hen zitten en hen hierover uitvragen. Mij bleek toen dat er ouders waren, die als volgt redeneerden: Geven wij ons kind aan als aspirant-leerling der dokterdjawa school, dan wordt het zonder bezwaar op de europeesche school geplaatst. Later is de studie zoo moeielijk en worden alle minder geschikten terugge-

Sluiten