is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wegingen en het stemgeluid der levende menschen voor hem, begeleid door den maatgang der muziek.

I.

Om een goed denkbeeld te geven van een Chineesche tooneelvoorstelling zal ik er een uit vele beschrijven. Een der populairste is wel het stuk, waarin een vrouwelijk krijger, Han Lee Hoa, de heldin is.

Dit stuk is getrokken uit het zoo populaire bock Tsing Se, — en speelt ten tijde van keizer T'ai 1 sung van de Thang dynastie, dus ongeveer in de eerste helft der zevende eeuw na Christus' geboorte. In deze periode was de beroemde veldheer Si Dzin Kul over de Westersche grenzen van het rijk aan het oorlogen met de Se Lióng en andere barbaren. Hij had onder zijne bevelen den grijzen generaal T'ia Kao Kim, die ,,de pilaar des rijks" werd genoemd, en den titel van koning voerde, benevens de hooge militaire mandarijnen Lö Tsiong en To It Hó. De held van het stuk is Si Ting San, de zoon van den opperbevelhebber Si Dzin Kui. Na een reeks van schitterende overwinningen behaald te hebben trekken deze veldheercn met een groote vloot op naar de vijandelijke provincie Han Kong Koan. Op dezen