is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannen met die verschoten gezichtskleur, barbaren, hoe durf je hier te komen! Je hadt beter gedaan met mijn zwaard te vermijden, dat je tot een vleeschbrij zal maken. Ik heb Si Ting San geroepen." Lö Tsiong greep zijn lans, en To It Hó zijn geelgouden strijdhamer, en zij liepen spottend: „Zijn wij dan soms óók geen mannen? Als gij ons eerst overwint, kunt gij Si Ting San roepen." Han Lee Hoa riep in woede: „Wil jelui wel eens ophouden zoo onbeleefd te zijn?" greep haar twee zwaarden, en viel aan. De lans en de hamer van hare vijanden werden naar haar hoofd gezwaaid, maar zonder zich verschrikt te toonen gaf zij een teeken met haar zwaard. Toen kwamen op dit tooverteeken van alle zijden reusachtige strijders opdagen met groene gezichten en lange slagtanden, in gouden harnas, en gewapend met zwaarden en bijlen. De twee mandarijnen schrikten „tot hun ziel niet meer paste bij hun lichaam" en vluchtten. Het geheele Chineesche leger in paniek hun achterna. Zóó kwam het verslagen leger weer in het versterkte kamp, waar Si Dzin Kui op den uitslag van den strijd wachtte. Deze was woedend over deze vreemde soort veldslag en zeide: „Dit verachtelijke meisje heeft in 't geheel geen beleefdheid *). Zij heeft heksenkunsten."

*) „Beleefdheid" is niet de precie9e vertaling van het Chineesche

3