is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Dit — vooral wegens de plastiesche voorstelling — zeer moeielijk te spelen stuk wordt met de allerprimitiefste hulpmiddelen weergegeven op eene wijze, die stellig groote bewondering en hooge achting verdient. Ik heb reeds gezegd, dat het tooneel niets meer dan een houten stelling is, aan alle zijden open, van achteren alleen beschut.

Si Ting San had later van Han Lee Hoa een zoon, genaamd Si Kong. Deze Si Kong was onder ongunstige omstandigheden geboren. Han Lee Hoa geraakte namelijk gedurende hare zwangerschap in gevecht met long Hoan (den op aarde geïncameerden duivel, dien zij had bespot), en sloeg hem dood met liaar zwaard. Zgn bloed spatte overal op haar huid, waardoor zij van den 9chrik het kind baarde, dat nu daarom een bloedigen aard had, en het karakter van een duivel. Deze Si Kong — die reeds op 7-jarigen leeftijd onoverwinlijk was — was een losbandige drinkebroer. Si Ting San zelf eindigde, met zijnen vader Si Dzin Kui te dooden, en wel op de volgende curieuze manier. Hij was zijn vader komen verlossen uit een klooster, waar deze werd omsingeld door de vijanden. Si Dzïn Kul was daar drie dagen uitgehongerd, zoodat hij bewusteloos was geworden. Oorspronkelijk was deze Si Dzin Kui een tijger geweest, die als mensch gereïncarneerd was. Door zijne bewusteloosheid was nu zijn geest weêr in den tijger overgegaan. Si Ting San, die juist ter redding kwam, zag bij den tempel een tijger, dien hü met een pijl doodeltfk wondde. De tijger sleepte zich nog in den tempel, en daar lag zijn eigen vader dood. door