is toegevoegd aan uw favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fabrikant van kinderspeelgoed. Z'n net, gunstig voorkomen, z'n taai aanhoudingsvermogen, z'n gladde welbespraaktheid, stonden hem uitermate in z'n nieuwe vak ten dienste. Het succes bleef niet uit : na verloop van 'n jaar verhoogde z'n principaal z'n salaris met vijftig procent, buiten de provisie. Dat duurde zoo'n jaar of vijf. Toen begon Staader zich ijverig toe te leggen — 'n zakenmensch doet alles met ijver — om verliefd te worden op de oudste dochter des huizes, wat hem geringe moeite kostte, omdat haar 'n bom duiten te wachten stond. En de dochter, in eerbied voor 't ouderlijk advies opgevoed en zelve ook 'n verstandig doorzichtsmensch, liet zich 'n tijdje zakelijk beminnen en werd toen z'n vrouw. Twee jaren later stierf haar vader. Staader, al lang snakkend naar 'n meer gestadigen werkkring, gaf het reizen er aan en vestigde, steunend op z'n uitgebreide relatiën, aan de P. C. Hooftstraat 'n agentuur- en commissiehandel onder de firma Johan F. Staader & Co., met de Co. z'n vrouw bedoelend, die de centen had ingebracht. Alles ging gewiekst, hij reüsseerde patent, zag z'n zaken van jaar tot jaar in omvang toenemen en thans, na twintig jaar, houdt hij 'n flink kantoor met twee bedienden en 'n procuratiehouder.

Maar hoe gelukkig ook in z'n zaken geweest en hoe glorierijk zich voelend als kapitein bij de dienstdoende schutterij — z'n sierlijk lichaam leende zich prachtig voor de militaire tenue — er was tóch iets, dat hem blijvend