is toegevoegd aan je favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schen altijd 'n beetje nerveus is, „wees nu ordentelek, u slaat 'n geheel verkeerde toon aan."

— Dat is dan óók 'n aanslag," antwoordt haar vader met 'n rollenden lach, „zijn'r nog meer aanslage ? hahahaha!"

— Zeker," spitsvondigt Vis, „de militaire hebbe d'r ook een ; die slaan immers &an, niet waar ?"

— En dan heb je nog 'n dynamietaanslag, niet de vergete," herinnert Henri Staader.

— En de aanslag op de rame als 't binne warm is en buite koud," zegt z'n vrouw.

— Maar 't beroerdste wordt over 't hoofd gezien," komt Maurits droog uit den hoek, ,,'n aanslag in de belasting !"

Ze lachen. — „Daar spreekt de man van 't vak uit", proeft z'n aanstaande oom.

— 't Beroerdste, Maurits ?" vraagt z'n meisje, „ik krijg dan liever 'n aanslagbiljet thuis dan 'n bom door m'n ruiten, nou jij !"

Men babbelt nog wat, men drinkt nog wat, er worden warme pasteitjes opgediend, Nancy speelt nog 'n stukje op de piano zonder er bij te zingen, Vis levert 'n beschouwing over de oorzaken der malaise bij de Hollandsche opera, Johan F. oordeelt met koopmansbeslistheid over de finantieele draagkracht en solvabiliteit van deze en gene in den loop van 't discours opgerakelde familie, waarbij hij correct weet te vertellen, of de vrouw al dan niet geld mee ten huwelijk bracht en zoo ja, hoeveel en hoe de kin-