is toegevoegd aan uw favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in 'n jaar opbrengt, meneer ? u neemt me niet kwalek, dat 'k 't vraag ?

— Dat kan 'k u bezwaarlek opgeve, meneer," antwoordt Maurits.

— Nou ja, tenaastebij, bedoel ik, op hoeveel schat u 't ?

— Ja, dat is verschillend; late we zegge, tusschen de vijfentwintig en dertig millioen.

— Godgloeiendverdomme, wat 'n zuipersras ! en daar zijn me de noodige arbeiderscente onder ! Bij de belastinge is 't toch ook 'n rotzooitje, hoor, 'k zal 't maar net zegge zooas 'k 't meen ; 'k heb 's erreges geleze, dat as m'n goeie moeder 'n pond suiker bij de kruienier haalt, dat ze dan 't grootste deel van d'r paar dubbeltjes voor de schatkist kan neerlegge en dat op die manier, za 'k maar zegge, de helft van de invoerrechte wordt gedokt door lui, die beneje de achthonderd gulde inkome hebbe. Waarom ook niet ? De rijke smakkers motte toch onderhoue worde ? Is 't 'n ploerterommel of niet ?

— Ik kan 't niet zoo gauw controleere als dat u 't zegt," merkt Maurits op.

— Nee, da's glad, afijn, u hebt gelijk, ik heb 'r geen verstand van, ieder in z'n vak zei de beul en-i hakte de kop af; u weet weer de balie van seadleaf coupures, gemeleerd losbladopleggers, gebosd Braziel, Domingo kort, stukblad Delidek, gestript binnengoed, vormwerk, rechte werk, enr zoovoort, enzoovoort, is 't nie waar ?