is toegevoegd aan uw favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derdagavond niet naar 't concert gaan, enfin, dan Zondagmiddag maar, tenminste als je dan weer heeiemaal beter bent! Pa gaat morgen voor zaken op reis en komt denkelijk Donderdagavond weer thuis, erg ongezellig. Vanmiddag kreeg 'k bezoek van Nelly Vos, die me zoo waar kwam vertellen, dat haar engagement morgen publiek wordt. Het is er dan toch van gekomen! Hij moet nog twee jaar studeeren, prettig vooruitzicht, vindt je niet ? Dan zijn wij er beter aan toe, over twee maanden ! Nelly zei me openhartig, dat ze ons benijdde; nu dat geloof ik graag, ik zou tenminste geen twee jaar meer willen wachten en jij ? Ze zag er erg opgewekt uit en vond 't lam voor je, dat je ziek bent. Nu, lieve Maurits, wees voor vandaag hartelijk van me gegroet, ook van de andere huisgenoot en en beloof ons, je weer heel gauw van die nare influenza af zult zijn. Wie wordt er nu ook ziek in Mei! Dag, beste man, verveel je je niet, stakkerd? Je hartelijk liefhebbende Nancy."

Die weinige woorden spreken sterk tot hem. Levendig staat ze voor zijn geest en al-lezend hóórt hij den klank harer stem, alsof ze zelve tot hem spreekt en niet het doode schrift. En dat brengt opeens in hem 'n gevoel van s p ij t over z'n verheimelijking van de waarheid, geen zelfspijt over het feit, dat hij er zich aan schuldig heeft gemaakt, doch spijt, dat hij er haar in 'n valschen waan door heeft gebracht, willens en wetens. Dat briefje, har-