is toegevoegd aan je favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lende godgezabbel voor 'n overtuigd atheïst is; dat staat precies gelijk.

— Voor 'n attejis ?

— Ja, voor iemand die God loochent ; tegenover 't verrot gefriemel aan onze vaste hemelburcht, stel ik mijn Godverrrr-domme, ik, Bart Stam, sigaremaker.

— Schei nou maar uit, ik wor d'r koud van," huivert Bet.

— Moeder, d'r is 'n vaderlandsche strijdheld-in-ruste gekrepeerd, zie 'k," schreeuwt Bart er luid overheen, „hij het in de Oost, in onze Oost gebakkeleid, in de Gajoe* en Allaslande, je weet wel, waar ze in derlui christeleke beschaving vrouwe en kindere as dolle beeste hebbe kapot gemaakt, de strontstinkende rotsodemieterhonde, ook al in naam van God de Vader.''

— Och jonge, wat kan mij dat schele, denk je, dat 'k wat op heb met die opvreters", antwoordt juffrouw Stam, uit 't keukentje naar voren komend, „an 'n timmerman of an 'n loodgieter hei je nog wat, die make teminste je boel weer an kant as-'t-'r wat an mekeert, maar wat hei je an diè kerels !"

— Nou maar, hoor 's, moeder, nou wor je socialerig ; nog 'n streepje verder en je bent democraat.

— Nee, da's allemaal gekheid, dimmekraat of akkrebaat, da's flauwe kul, daar weet 'k allemaal nie van, of je door de kat of door de kater wor gebete, dat blijft gelijk ; maar 'k zeg net zooas 'k 't meen, met dèt soort volk heul ik