is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE BETEEKENIS DER KUNST

In een bekende handleiding werd door Véron de aesthetica omschreven als «la science qui a pour objet 1'étude philosophique des manifestations du génie artistique». ») Die definitie mag tamelijk vaag heeten. Beter dunkt het mij te zeggen, dat de aesthetica de wetenschap is van het schoonheidsgevoel en van de kunstwaardee1 ing, welke zij zoekt te ontleden en te beschrijven, in hun eigenaardig karakter te kenschetsen en te omgrenzen. Het aesthetisch gevoel, zoowel bij den receptieven aanschouwer als bij den productieven kunstenaar, is niet enkelvoudig, maar saamgesteld uit een mengsel van aandoeningen; en het is de taak der aesthetica die te ontwarren en haar beteekenis en onderling verband aan te wijzen.

De naam «aesthetica», die eigenlijk niets anders

1) E. Véron. Lesthétique. 3 édit. 1890, pag. 132.

1