is toegevoegd aan uw favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruim gebruik gemaakt; evenals door onze OudHollandsche blijspeldichters, schilders en prententeekenaars, die zich niet ontzagen obscoene en pornologische tafcreelen aanschouwelijk voor te stellen.

Alle zinspelingen op seksueele onderwerpen en zinnelijke liefde als bruidsbed, huwelijksreis, bevalling, zwangerschap enz. vinden bij een groot deel van het publiek steeds een dankbaar gehoor. Dit komisch effect van al wat met het geslachtsleven samenhangt, vindt voornamelijk zijn grond in het onbehoorlijke ervan: de goede toon eischt dat over deze dingen niet gesproken worde, en juist die geheimhouding prikkelt tot vreugde, wanneer de door de zeden gestelde grenzen eens overschreden worden. ') Onze door de omgangsvormen beknelde en aan banden gelegde vrijheid wreekt zich dan over het keurslijf, waarmede zij zich anders als ompantserd gevoelt; en de ongedwongen natuurlijkheid van optreden, in tegenstelling van conventionaliteit en huichelarij, doet voor een oogenblik den geest opspringen in een gevoel van vrijheid en bandeloosheid. In dit opzicht vinden wij hier iels soortgelijks als bij

1) Zoo zegt Visclier in zijn Aesthetik (§ 18'J Anm. 2): -Das Cynische ist keineswegs einfuch als Seliinutz zu verstellen, somlern es ist die nbsichtliche Auldeckung der Xatur in ihren grnbsten Bedürfnissen aus

Opposition gegen die Unnatur Der wulire Cynismus ist ein Kampt

der Gesundlieit und Sittliehkeit gegen die Verbildung und ihre Verdorbenheit.-