is toegevoegd aan je favorieten.

Drie aesthetische studiën

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

punten gevonden worden, die de waargenomen handeling tot een quasi-redelijke maken. In 't kort: de samenkoppeling der gewekte voorstellingen moet door onwillekeurige, natuurlijke en voorde hand liggende assesiaties gerechtvaardigd wezen: er moet zoowel een psychologische noodzakelijkheid als een logische ongerijmdheid in voorhanden zijn. De onzin moet zich hullen in een kleed van waarheid, of omgekeerd de waarheid in een kleed van onzin.

Juist omdat de bijeenvoeging der contrasteerende voorstellingen zich gedeeltelijk laat rechtvaardigen, springt het onvolkomene en onbevredigende ervan in 't oog. Steeds zijn de verschillende voorstellingen, die in haar combinatie het komisch effect teweegbrengen, deels met elkander in harmonie, deels in tegenspraak. Die laatste omstandigheid ware een bron voor onlust; maar deze wordt verre overtroffen door het lustmoment, aangezien de eindindruk voornamelijk bepaald wordt door de plotselinge en onwillekeurige ontdekking van zekere overeenkomst of zeker verband tusschen ongelijksoortige en schijnbaar volkomen onvereenigbare grootheden. De ontelbare aardigheden in onze humoristische bladen leveren hiervan rijkelijk voorbeelden: de dubbelzinnige woordspelingen, de dwaze drukfouten of zotte vertalingen, berustend op klank-