is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SINGAPORE.

Aan Victor Zimmer?natin.

Het bootje «Emilie» heeft geroepen met zijn schor, laag fluit-geluid over 't eiland Tandjong-Pinang, ') en ik haast mij van mijn witte huis op de boekit 2) bij de benteng 3) naar beneden, in den laaienden brand van de zengende zon. De lucht is heet om mij heen, de bladeren der hooge manga-boomen in mijn tuin druipen van vet licht, en alles staat stil geslagen van loome broeiing. Alleen de ranke, slanke tjemara's langs den weg vóór mijn huis bewegen éven de fijn-gepluimde toppen, onder een zachte koelte in de hoogere lucht. Veilig onder mijn breeden, gelen Panama,

1) De hoofdplaats der residentie Riouw.

2) De heuvel.

3) Het fort