is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stappend in een gharry '), ik hoor mij den klingaleeschen syce 2) zeggen dat ik naar 't «roemah makan» 3) «Europe» moet, dan rijd ik, ietwat verschrikt van al 't leven ineens, door véél rijtuig- en menschenlawaai, en ik sta in het «office» van een engclsch hotel, waar ik om een kamer vraag. — Nu gauw een bad nemen, heerlijk koel, 't koude water neêrkletsend op mijn heete, naakte lijf, doorzengd van zon, een schoon wit pak aandoen, alles frisch en nieuw en zuiver aanvoelen , en dan dadelijk naar buiten, om nog wat te genieten van den schemerenden avond, het uur van zessen, als Singapore op zijn mooist is, en de rijke rijtuigen in pralende parade door de breede allée rijden langs de zee ....

De groene Esplanade ligt langzaam te verinnigen in de fijn neêrwemerende schemering van den avond. Stil staan de boomen rond het groote, groene grasveld, waarvan de kleur vreemd staat te verduidelijken in de al teêr-

1) Klein indisch rijtuigje met geschilderd houten stores.

2) Koetsier.

3) Hotel.