is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zacht, zacht ademde hij in de koele lucht van den nacht, en in 't schijnsel van de lamp lag hij daar stil te glanzen als van donker goud. O! Het vreemde, vreemde leven, dat daar in hem bewoog, hetzelfde leven, dat in mij is, en in al die pralende palmen daarbuiten op het erf, en die donkere, ongekende menschen, zacht tandakkende in den droom van gamelan-gezang!

En als op een vreemd, ondoorgrondelijk wonder blijf ik lang nog staren naar dien jongen, slapenden knaap daar vóór mij, zóó als ik wel gestaan heb voor een boom, die opeens een mysterie was in den nacht.

Wat, wat is er in mij, dat die slapende jongen in mij doet trillen, wat, wat is er in mij, dat ik huiver van boomen en van bloemen? Is er dan iets, dat in alles en allen één is, iets van de universeele ziel der dingen, die zich zelve in alles weder-voelt, en samentrilt als het innige van de sterren, die elkaar voelen in den eindeloozen nacht?

De donzen gamelan-geluiden drijven zacht op zachte wieken van den nacht, en 't is nu of zóó een diep mysterie zal opengaan, en