is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit Indië

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en wees mij het sublieme, gevoelige profiel, en trok éven aan het touwtje, waardoor de lange, dunne arm een gebaar maakte, statig als het gebaar van een god, en ik schrikte van dat mooi, alsof een doode was levend geworden en zijn ziel uitte in dat ééne,

grandioze gebaar

Ik wist toen wel, dat die poppen daar niet hóórden, evenmin als de statige hindoebeelden, weggerukt uit hun grandioze natuuromgeving, nü op de belachelijke, westersche pleister-voetstukken in de kille vestibule van het Bataviasch Museum.

Dat ééne gebaar was mij altijd bijgebleven, zooals de lijn van een verren, nooit meer teruggezienen berg, zooals een vage, innige

melodie, ééns maar gehoord

En nu ging het, onder de maanlicht-beschenen cathedraal van statige palmen door, naar de muziek toe, die ergens, vèr, kristallijn-fijn, door den nacht klonk, zacht en liefelijk, als van zingende zielen

Onder de droomende boomen, in het zilveren weemoedslicht van de maan, met de avond-