is toegevoegd aan je favorieten.

Samenleving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergeten. -De kamer scheen verengd, nu rondom haaide muren öp-schimden in het zwakke lamplicht; en een stille, diep-innige vertrouwelijkheid kwam tot haar van alle kanten, ging uit van alle dingen, omdat zij alles liefhad of aardig vond in haar zalige stemming van verdiende rust. Een aangenaam gevoel van veiligheid kwam over haar: ze wist zich hier afgesloten van de ruwe wereld in dit stille wei-bekende vertrek, vol nu van haar eigen innigst wezen ... En ze hield haar lichaam stil, dood-stil, als in opperste zin-verrukking, bang niet alles van de heerlijke behaaglijkheid , die haar omgaf, op te nemen . . . Zoo voelde ze de rust over haar zinken, weg-drijvend alle moeheids- druk en kwellend war-peinzen , klarend haar dik-nevelig brein. En alle lichaams-bewustzijn schier verliezend voelde zij zich stijgen boven haar waarnemingen, die tot een eigen beheerschte wereld klein, vlak zich spreidden onder haar geestes-oog uit. . .

Ze beleefde een staat van wonderlijke ziels-verrukking, bevond zich in dien toestand van als-onlichamelijk bestaan, waarin de ziel zich tijdelijk van het lichaam schijnt los te maken. Geen onaangename herinnering van het lagere leven kon haar uit dien behaaglijken staat van hoog-bewustzijn stooten. Stil-aandachtig en vol liefde beschouwde zij nu het ellendige leven, dat haar even te voren nog zoo drukte.

Het was een plotseling ontwaken — zooals ze dat wel een enkele maal meer had — van haar artisticiteit,

2'