is toegevoegd aan je favorieten.

Samenleving

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ze is nooit op 'r gemak, als er wat met éen van de kinderen is" — verklaarde Leen aan Joost, die het zwijgend aanzag. „Nou heeft ze weer geen rust, voor de dokter geweest is."

Om negen uur eindelijk kwam Rijgman. Joost bleef alleen achter in de huiskamer.

Het duurde geruimen tijd, eer Leen, die den dokter uitliet, weer terug kwam.

„Wel.,. ?" — vroeg Joost in spanning.

„Ja ... zooals ik wel dacht" — zei Leen zorgelijk — „een nog-al hevige keel-aandoening.... Hij moet in bed blijven, en vooral rustig gehouden worden. Rijgman heeft voorloopig een gorgeldrank voorgeschreven" ....

.. .„Het ergste is maar" — vervolgde hij na een poos in denzelfden toon — „dat het weer meer drukte in het huishouden geeft."

Het was over tiene, toen Nelly weer beneden kwam : ze had een stoom-bad helpen zetten in de zieke-kamer, en er ook andere dingen nog bezorgd.

Toen ze binnenkwam, sloeg haar de onaangename verrassing: Joost nog te zien, heviger dan ooit te voren. Ze had nu toch zéker gedacht, dat hij weg zou zijn. Een spijtige drift laaide in haar op: dat had Leen nou van zijn goedigheid! nou zat die man er nog!... hij begon zich weer te nestelen, als vroeger... het zou niet lang duren of hij kwam weer geregeld eiken avond!...