is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

had ze dat eigenlijk gekund: goede en kwade eigenschappen tegen elkaar opwegen volgens haar verstand, om zoodoende haar meening omtrent iemand vast te stellen Steeds liet zij zich geheel door haar gevoel leiden. Zoo wisselden sym- en antipathie telkens in haar om, dikwijls heel snel: afhankelijk van de geringste indrukken.

En nu ook twijfelde ze , of haar woede wel was geweest tegen Joost, dan eigenlijk meer om Leen's overdreven goedigheid , die in haar oog soms tot onnoozelheid werd ....

Thans in de dankbare stemming van rustige eensgezindheid met Leen schaamde zij zich zoo door een geldkwestie beheerscht te zijn, zij, die zulke hooge levens-principes meende te hebben, en zich zoo zeker van zich zelf waande. Het was haar onverschillig nu, waarover de twist geweest was: ze had in die dagen — door het gemis — geheel de weelde van het familieleven leeren kennen; ze had gevoeld, niet buiten Leen te kunnen; en inniger dan ooit had ze zich bekend, dat hij voor een groot deel de oorzaak was van het lieve in haar kinderen. En opgaand weer in het geluk van haar gezin-leven, kon haar het buitenatfe ook niet meer beroeren, en berustte zij er in — al zou het ook tot groot geldelijk nadeel zijn — dat Leen daadwerkelijk ondervond, wat zij voorzien had en had willen voorkomen.