is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is uiterst gelukkig, dat zij toen die middeleeuwsche kunst als voorbeeld zijn gaan stellen.

Doch thans, nu, dank zij hunne vingerwijzing, het onderscheid tusschen kunst en niet-kunst ons weer klaar is geworden, moeten wij niet vreezen consequent te zijn en te erkennen, dat de voortreffelijkheid dier oude kunst alleen gelegen is in de zuiverheid harer grondslagen.

En nu de langzame bezinning dit inzicht heeft gebracht, zijn de geesten ook opengegaan voor het besef, dat wij dan alleen de kunst tot nieuwen bloei zullen zien ontluiken, indien wij de goede oude voorbeelden niet naar hun uiterlijk, doch naar hun innigst wezen volgen.

Wij leven onder andere omstandigheden dan de middeleeuwsche menschen; wij hebben andere beschouwingen; wij zijn ook anders; hun taal is vreemd voor ons geworden, al bleef ook onze belijdenis dezelfde.

Het is terecht door Viollet-le-Duc gezegd: „Wij kunnen ons niet meester maken van den stijl der Grieken, omdat wij geen Atheners zijn. Wij zouden den stijl onzer middeleeuwsche voorgangers niet weder kunnen opnemen, omdat de tijden zijn voortgeschreden; wij zouden alleen de manier der Grieken of der kunstenaars uit de middeleeuwen kunnen nadoen, in één woord, pastiches maken. Maar wij moeten toch doen wat zij hebben gedaan, te werk gaan althans zooals zij, dat wil zeggen: