is toegevoegd aan je favorieten.

Van oude en nieuwe kunst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij zich differentiëeren. Dit is het scheidpunt van wat ik met middeleeuwsch en modern leven bedoel en dit maakt het mogelijk van perioden te spreken. Voor de kunstgeschiedenis worden hierdoor gewettigd de onderscheidingen in middeleeuwschchristelijke kunst, modern-christelijke kunst en moderne kunst, al naar mate de geestestoestand, die deze kunsten voortbracht, door de eerste der twee genoemde strevingen het meest, door beide harmonisch of door de tweede het sterkst (zelfs uitsluitend) wordt beheerscht.

In concreto volgt hieruit, dat in het eerste stadium de kunst zich grootelijks wijdt aan het voorgestelde (den inhoud), in het tweede haar zorg verdeelt tusschen het voorgestelde en de voorstelling (inhoud en vorm), in het derde vooral de voorstelling (den vorm) zoekt.

Trachte ik dit aan een paar voorbeelden toe te lichten.

Als middeleeuwsch-christelijke kunst, beschouw ik dan de kruisiging uit de Ertborn-collectie in het Antwerpsch museum, een veertiend eeuwsch, Noord-Nederlandsch schilderij. Een reeds gevorderde studie der werkelijkheid valt daarin niet te miskennen. De gelaatsuitdrukking van Maria en Joannes, de drapeering der gewaden — vooral van den laatste — zijn duidelijke blijken van ernstige waarneming. Maar toch heeft de schilder er